RolnikON

Agrotechnika

Pszczoły w rolnictwie

24/03/2017

Na ich widok reagujemy różnie, raz uciekamy bo boimy się użądlenia, a innym przyglądamy jak pracowicie zbierają nektar z roślin. Pszczoły, bo o nich mowa, to owady, które są wręcz niezastąpione w rolnictwie.

Albert Einstein powiedział, że po wyginięciu pszczół, ludziom pozostaje tylko 3-4 lata życia. Niezapylone rośliny nie będą wydawać odpowiedniego plonu, zwierzęta nie będą miały co jeść, a w konsekwencji człowiek będzie miał problem z pozyskiwaniem pokarmu. Naukowcy szacują, że nawet ponad 1/3 rośli uprawnych oraz aż 90% roślin dziko rosnących wymaga zapylania. Obecność na plantacji pszczół, czy trzmieli, gwarantuje uzyskanie większego plonu, o lepszej jakości. Obecność tych pożytecznych owadów to sposób na zachowania bioróżnorodności, a także na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu. Jest to bardzo ważne szczególnie w dzisiejszych czasach, w których degradacja środowiska postępuje bardzo szybko.

Pszczoły miodne to niezwykle pracowite zwierzęta o wysokorozwiniętym instynkcie społecznym, potrafiące przywiązać się do kwiatów i często do ich wracać, co automatycznie wpływa na skuteczność zapylania. Do plusów pszczół jako zapylaczy, należy także ich liczebność. Jedna pszczela rodzina to około 10-15 tysięcy (!) pszczół. W przypadku, gdy niedaleko znajduje się pasieka z kilkunastoma ulami, na pola codziennie wylatują ich miliony.

Jak wiadomo, pszczoły zapylają wiele roślin zarówno łąkowych, leśnych, owocowych jak i uprawnych. Same rośliny na drodze ewolucji wykształciły w sobie pewne cechy, które mają za zadanie zachęcić pszczoły do przylotu np. jaskrawy kolor, słodki pyłek i nektar, a także zapach. Naukowcy na podstawie obserwacji, stwierdzili, że, aby kwiat został skutecznie zapylony pszczoła powinna wrócić na niego co najmniej 20 razy! A jak wiadomo, skuteczność rośnie wraz z ilością pszczół, które znajdują się w okolicy.

W związku z tym, że pszczoły są bardzo pożyteczne i pożądane, powinno się o nie dbać możliwie na każdym kroku. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydała w związku z tym pewne zalecenia, zgodnie, z którymi:

Aplikując środki ochrony roślin należy w szczególności

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek;
 • przestrzegać okresów prewencji;
 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

[źródło:http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/chronmy-pszczoly,108.html]

Pamiętajmy! Sankcje karne! Stosowanie środków ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny.

Dla osób, które zainteresowały pszczoły i zastanawiają się nad własną pasieką, z której będą mieli nie tylko oczywisty pożytek w przypadku miodu, ale także zapylanie roślin, Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotował specjalny kurs dla Pszczelarzy!

Na kursie będą poruszane takie zagadnienia jak:

 1. Problemy światowego pszczelarstwa;
 2. Znaczenie pszczół jako zapylaczy;
 3. Biologia pszczoły miodnej;
 4. Typy uli;
 5. Gospodarka pasieczna;
 6. Czynniki wpływające na wykorzystanie pożytku;
 7. Zasady zakładania i prowadzenia pasieki.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się bo na prawdę warto! Kurs zaczyna się 22 kwietnia i obejmuje tylko 2 soboty.

www.uo.sggw.pl

www.uo.sggw.pl

Comments are closed here.