RolnikON

Agrotechnika

Przechowywanie ŚOR

21/12/2016

Środki ochrony roślin są nieodłącznym elementem nowoczesnego rolnictwa, bez którego niemal niemożliwe jest prowadzenie produkcji na większą skalę. Trzeba jednak pamiętać, że w większości są to substancje niebezpieczne i szkodliwe, jeśli będą stosowane oraz przechowywane niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jak przechowywać ŚOR w sposób bezpieczny?

Środki ochrony roślin, w skrócie nazywane ŚOR należą do jednych z najgroźniejszych substancji chemicznych. Substancja aktywna w takich preparatach występuje w bardzo wysokim stężeniu, przez co nawet niewielkie ilości nierozcieńczonych środków ochrony roślin są toksyczne i bardzo szkodliwe. Niewłaściwe postępowanie z nimi może prowadzić do bardzo poważnych skażeń środowiska, a także do zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, zarówno dzikich, jak i gospodarskich. Przechowywanie środków ochrony roślin to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również sankcji, jakie są nakładane na tych rolników, którzy nie przestrzegają zasad zawartych między innymi w przepisach ustawy o środkach ochrony roślin oraz w wydanych do niej rozporządzeniach.

Środki ochrony roślin powinny być przechowywane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach w miejscach, do których nie mają dostępu osoby nieupoważnione, zwłaszcza dzieci. Powinny się znajdować poza pomieszczeniami mieszkalnymi i inwentarskimi, aby nie miały styczności z żywnością lub paszą dla zwierząt. Najlepszym rozwiązaniem jest oddzielny magazyn, odpowiednio oznakowany oraz skonstruowany. Jego posadzka powinna być twarda i nieprzepuszczalna, aby w razie wycieku toksycznej substancji nie miała ona możliwości przeniknięcia do gleby. W niewielkich gospodarstwach lub w przypadku produkcji, gdzie ŚOR zużywane są praktycznie na bieżąco i przechowuje się niewielkie ilości pestycydów, można je umieszczać w specjalnych szafkach lub skrzyniach zamykanych na klucz.

Jeżeli ŚOR są przechowywane w odrębnym magazynie, powinien być on odpowiednio wyposażony. Najlepsze będą metalowe regały, na których ustawienie środków ochrony roślin nie powinno być przypadkowe. Na półkach znajdujących się wyżej należy ustawić preparaty w formie proszku lub granulatu, natomiast na niższych półkach znajdować się powinny płyny, zawiesiny oraz emulsje. Warto też zadbać o to, by w magazynie znalazła się wydzielona przestrzeń przeznaczona do przechowywania pustych opakowań po zużytych środkach ochrony roślin.

Comments are closed here.