RolnikON

Prowadź RDA ekspresowo

03/10/2019

Bierzesz udział w programach rolnośrodowiskowych z PROW 2007-2013? Pamiętaj o konieczności wypełniania Rejestru Działań Agrotechnicznych, który w prosty i przyjemny sposób możesz prowadzić w RolnikONie. RDA jest dostępny dla użytkowników w planie PREMIUM i BIZNES.

Jak zacząć prowadzenie?

Przede wszystkim upewnij się, że Twoje konto jest w planie PREMIUM lub BIZNES. RDA jest dostępny tylko w tych opcjach abonamentowych. Aby rozpocząć wprowadzanie zabiegów do Rejestru Działań Agrotechnicznych, należy w szczegółach każdego pola, które uczestniczy w programie rolnośrodowiskowym zaznaczyć odpowiednią opcję. Taką możliwość masz w trakcie dodawania nowego pola oraz edytując pole już dodane. Odpowiednie pole do zaznaczenia będzie wyglądało w ten sposób:

Po zaznaczeniu tego pola niżej pojawi się dodatkowa opcja formularza z możliwością wpisania oznaczenia pakietu programu rolnośrodowiskowego. Od momentu dodania takiej działki lub zapisania edycji już istniejącej wszystkie rejestrowane na niej zdarzenia będą trafiały do odpowiedniego rejestru.

Jak dodawać wpisy?

Jeśli prowadzisz historię pola w RolnikONie, to po zaznaczeniu wcześniej wspomnianego pola wszystkie kolejne wpisy będą dodawały się również do Rejestru Działalności Agrotechnicznej. Jeśli dopiero zaczynasz swoją pracę z RolnikONem, to pamiętaj, że najbardziej interesującą Cię funkcją będzie od teraz „Rejestrowanie zdarzeń”. Odpowiedni przycisk znajdziesz w module upraw nad mapą pól. Każde nowo dodane zdarzenie na polu uczestniczącym w programach rolnośrodowiskowych będzie trafiało to RDA.

Jakie informacje trafiają do RDA?

W rejestrze znajdą się następujące pola z danymi:

  • oznaczenie działki rolnej
  • numer działki ewidencyjnej
  • data wykonania czynności
  • powierzchnia działki rolnej
  • rodzaj użytkowania
  • rodzaj wykonywanej czynności
  • nazwa środka ochrony roślin/nawozu
  • zastosowana ilość śor/nawozu
  • numer pakietu lub wariantu
  • uwagi i powierzchnia wykonywanej czynności.

Gdzie znajdę RDA?

Rejestr znajdziesz w menu głównym panelu użytkownika systemu RolnikON przechodząc do Działalność->Uprawy->RDA. W tym miejscu możesz przejrzeć rejestr, edytować i usuwać zdarzenia oraz generować dokument RDA do wydruku.

Informacje szczegółowe (zaawansowane)

Po dodaniu zdarzenia na polu uczestniczącym w programach rolnośrodowiskowych wpis, który trafił do RDA jest tam już niezależny od wpisów w historii pola. Oznacza to, że jeśli chcesz dokonać edycji zdarzenia, to musisz to zrobić zarówno w historii, jak i osobno w RDA. Tak samo jest z usuwaniem zdarzenia.

Taka organizacja działania RDA została wprowadzona po to, aby częściowo uniezależnić RDA od historii pól. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystać tę możliwość do dodawania dodatkowych informacji w historii pola (poprzez edycję np. notatki, czy uwag do zdarzenia), które nie powinny znaleźć się na RDA przedstawianym do kontroli. Pozwala to również na pozostawienie wpisu w RDA nawet wtedy, kiedy usuwamy pole z systemu.

Pamiętaj, że zdarzenia dodają się do RDA od momentu zaznaczenia odpowiedniej opcji w danych pola w systemie RolnikON. Oznacza to, że jeśli edytujesz dodane wcześniej pole, to zdarzenia, które były już do niego przypisane, nie zostaną automatycznie dodane do RDA. Jeśli chcesz, aby tam trafiły, musisz dodać je ponownie. Zorganizowaliśmy RDA w ten sposób, ponieważ do programów rolnośrodowiskowych przystępuje się w trakcie prowadzenia gospodarstwa. Może zdarzyć się sytuacja, w której użytkownik miał wcześniejsze wpisy, ale dopiero od określonego momentu powinny one trafiać do RDA – u nas tym momentem jest zaznaczenie opcji w informacjach o polu.

Comments are closed here.