RolnikON

aktualności

PROW 2014-2020: Poddziałanie 4.2

28/06/2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. będzie przyjmowała wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.  

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

 • Podmiot, który podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego rodzaju działalności wymiennych w tabeli
 • Podmiot, który ubezpieczony jest w KRUSie
 • Podmiot, która nie jest w żaden sposób wykluczony z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy
 • Podmiot, który jest w stanie zrealizować planowo (w terminie określonym we wniosku) operację i osiągnąć zamierzony cel
 • Podmiot, która posiada numer identyfikacyjny
 • Podmiot, który zobowiąże się , że po złożeniu ostatniego wniosku o płatności do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:
   • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne
   • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
   • grupami lub organizacjami producentów
   • producentami rolnymi

Warto wspomnieć, że powyższe zobowiązania nie nakłada się na przedmioty, które zajmują się przetwarzaniem miodu, produktów runa leśnego lub dziczyzny, produktów ubocznych pochodnia zwierzęcego czy wyłącznie produktów rolnych wytworzonych w ramach prowadzonej przed podmiot (który ubiega się o przyznanie pomocy) działalności rolniczej.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł. Minimalna pomoc przyznawana na realizację jednej operacji wynosi 10 tysięcy złotych.

Kto ma pierwszeństwo? Jaka jest kolejność?

Oczywiście o kolejności będzie decydowała duma punktów przyznawanych za szereg kryteriów:

 • Innowacja operacji (5 pkt)
 • Wiek podmiotu ubiegającego się przyznanie pomocy (jak nie będzie miał do 40 lat w dniu złożenia wniosku – 3 pkt)
 • Inwestycje związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu jak i również z ochroną środowiska (5 pkt)
 • Uczestnictwo w krajowych/unijnych systemach jakości (3 pkt)
 • Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości <10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt)
 • Realizacje operacji na obszarach objętych bezrobociem ( max 4 pkt)
 • Prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców, warzyw oraz zbóż (2 pkt)

Więcej informacji na temat zakresu wsparcia, czy rodzajów działalności gospodarczych, w których można starać się o przyznanie pomocy znajdziecie bezpośrednio na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Comments are closed here.