RolnikON

aktualności

Premie dla Młodych Rolników

27/04/2017

Od dzisiaj, przez miesiąc, czyli do 26 maja br. młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie premii (100 tys. zł) na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

Wsparcie to jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Aby ubiegać się o przyznanie premii, należy spełnić szereg wymagań, takich jak:

  • mieć mniej niż 40 lat;
  • posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązać się do uzupełnienia ich w przeciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu premii;
  • należy posiadać gospodarstwo co najmniej 1 ha i rozpocząć jego „urządzenie” nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • należy utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tyś. € i nie większe niż 150 tyś. €;
  • powierzchnia UR w gospodarstwie musi być co najmniej równa średniej krajowej (w przypadku województw, gdzie średnia jest mniejsza niż krajowa, gosp. powinno mieć wielkość średniej wojewódzkiej);
  • maksymalna powierzchnia gospodarstwa to 300 ha (Ale!  przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST, albo użytkowania wieczystego;

Warto pamiętać, że premia nie zostanie przyznana na:

  • chów drobiu (prócz prod. ekologicznej);
  • plantacje wieloletnie (cel energetyczny);
  • niektórych działów specjalnych;

Pomoc przyznawana jest w przypadku przekroczenia przez Młodego Rolnika, progu 12 pkt. Warto zaznaczyć, że przysługuje ona w pierwszej kolejności wnioskodawcom, który uzyskali największą liczbę punktów.

Młody Rolnik w zamian za premię, będzie zobowiązany prowadzić uproszczoną rachunkowość, a w wyniku realizacji biznesplanu, wartość ekonomiczna gosp. wzrośnie o co najmniej 10%.

Wypłacanie premii

 Premia będzie wypłacana w dwóch transzach:

I – 80 % – gdy wnioskodawca, w terminie 9 miesięcy od dnia decyzji, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja

II – 20% – po realizacji biznesplanu

Całą kwotę, 100 tys zł,  musi przeznaczyć na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub na przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych. 70% musi być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe!

Jak zyskać dodatkowe punkty?

Przy ocenie wniosku o dotację dla Młodego Rolnika będzie również brane pod uwagę wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie.

W tym aspekcie możliwe będzie otrzymanie premii punktowej za postęp biologiczny (1 pkt), nowoczesne technologie produkcji (1 pkt) i innowacyjny produkt (1 pkt) i organizację produkcji (1 pkt). Naszym zdaniem wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających zarządzanie gospodarstwem rolnym, takich jak RolnikON, idealnie wpisuje się w wyżej wymienione rodzaje premiowanych innowacji.

Zgodnie z zaleceniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polski Instytut Rolnictwa wystąpił do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o zaopiniowanie użycia systemu RolnikON w aspekcie jego innowacyjności. CDR w Brwinowie potwierdziło, że w wielu gospodarstwach wdrożenie programu RolnikON może prowadzić do innowacji organizacyjnej, a także do innowacji procesowej. Pełną treść opinii możesz pobrać TUTAJ.

Pamiętaj, że punkty za innowacje będą przyznawane uznaniowo, więc nie gwarantujemy ich uzyskania, ale naszym zdaniem wpisanie wykorzystania programu RolnikON do wniosku o premię dla młodych rolników może być istotnym dodatkiem do biznesplanu.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat RolnikONa i możliwości wykorzystania jako innowacji? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do przeczytania artykułu.

Więcej informacji i dokumenty znajdziecie na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Comments are closed here.