RolnikON

aktualności

Premia na firmę pozarolniczą

10/02/2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że już od 13 marca 2017 roku będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tysięcy złotych dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Jeśli chcesz zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub ktoś z twoich domowników chciałby rozpocząć prowadzenie własnej firmy, możesz ubiegać się o specjalne dofinansowanie. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

W trakcie procesu analizy wniosku przyznawane będą punkty, które zdecydują o udzieleniu premii. Punkty można otrzymać między innymi za:

  • wiek ubiegającego się poniżej 40 lat,
  • ubiegający się będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”,
  • skalę bezrobocia w powiecie,
  • innowacyjność nowego przedsięwzięcia,
  • ilość utworzonych miejsc pracy.

Nabór będzie trwał od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku.

Dokumenty związane z aplikacją – kliknij.

Pełen zakres informacji na temat wsparcia – kliknij.

Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy jest to ciekawa opcja dofinansowania?

Comments are closed here.