RolnikON

aktualności

Podsumowanie konferencji w miejscowości Zabłudów

14/11/2018

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Podsumowanie konferencji w dniach 01-02 października 2018 r. w ramach operacja pod nazwą „Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie podlaskim”.

W dniach 01-02 października 2018 r. w hotelu Bobrowa Dolina w miejscowości Zabłudów odbyła się konferencja w ramach operacji pod nazwą Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie podlaskim”. Konferencja miała na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji specjalnej i produkcji mleka wśród 50 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji specjalnej i produkcji mleka oraz stymulowanie do takiej współpracy. Uczestnicy dzięki szerokiej prezentacji możliwości współpracy przy wdrażaniu innowacji w produkcji specjalnej i produkcji mleka na terenie województwa podlaskiego w postaci wykładów oraz wspólnych dyskusji, wyciągnęli wiele wniosków, dzięki czemu potrafią zidentyfikować rzeczywiste problemy rolników, możliwe rozwiązania oferowane przez naukę oraz znaleźć wspólną płaszczyznę do współpracy przez wszystkie podmioty.

Konferencja umożliwiła podniesienie wiedzy przez uczestników oraz szeroką dyskusję w wybranych aspektach. Pokazanie grup operacyjnych, które odniosły sukces i realizują wdrożenia innowacyjne do produkcji specjalnych i produkcji mleka, było niewątpliwym stymulatorem uczestników do podjęcia poszukiwań wśród siebie partnerów do współpracy. Konferencja cechowała się jasnością przekazu w formie prezentacji i wykładu, dotarciem z wiedzą do dość dużej grupy uczestników, reprezentującej różne podmioty i środowiska. Pozwoliła ona również na bezpośrednie dyskusje prezentujących z uczestnikami bez zbędnego moderowania i trzymania w ramach takich dyskusji. Konferencja prowadzona była w sposób swobodny, a więc również mało stresujący dla uczestników dzięki czemu pozwoliła podnieść ich wiedzę i popularyzowała postawy proinnowacyjne i kooperacyjne na obszarach wiejskich. Pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz zakresu realizacji operacji, gdyż duża grupa uczestników podniosła swoją wiedzę w zakresie tematyki operacji, w tym również praktyczną.
Liczba uczestników konferencji wyniosła 50 osób.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW- zarejestruj się na stronie ksow.pl

Comments are closed here.