RolnikON

aktualności

Podsumowanie cyklu konferencji

13/11/2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Podsumowanie cyklu konferencji w dniach:
13-14.10.2018r., 25-26.10.2018r., 27-28.10.2018r., 29-30.10.2018r. w ramach operacji pod nazwą

„ Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych”.

W dniach: 13-14.10.2018r. w hotelu Fajkier w miejscowości Lgota Murowana, 25-26.10.2018r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,27-28.10.2018 w hotelu Imperial Residence w Sandomierzu oraz 29-30.10.2018 w Podkarpackiej Izbie Rolniczej w miejscowości Trzebownisko odbyły się konferencje w ramach operacji pod nazwą „ Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych”. Konferencje te miały na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji małych gospodarstw rolnych wśród 200 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa i jego dystrybucji oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Uczestnicy dzięki szerokiej prezentacji możliwości współpracy przy wdrażaniu innowacji w małym przetwórstwie na terenie 4 województw w postaci wykładów oraz wspólnych dyskusji, wyciągnęli wiele wniosków, dzięki czemu potrafią zidentyfikować rzeczywiste problemy rolników, możliwe rozwiązania oferowane przez naukę oraz znaleźć wspólną płaszczyznę do współpracy przez wszystkie podmioty. Konferencja umożliwiła podniesienie wiedzy przez uczestników oraz szeroką dyskusję w wybranych aspektach. Pokazanie grup operacyjnych, które odniosły sukces i realizują wdrożenia innowacyjne w małym przetwórstwie, było niewątpliwym stymulatorem uczestników do podjęcia poszukiwań wśród siebie partnerów do współpracy. Konferencja cechowała się jasnością przekazu w formie prezentacji i wykładu, dotarciem z wiedzą do dość dużej grupy uczestników, reprezentującej różne podmioty i środowiska. Pozwoliła ona również na bezpośrednie dyskusje prezentujących z uczestnikami bez zbędnego moderowania i trzymania w ramach takich dyskusji.

 

Konferencja prowadzona była w sposób swobodny, a więc również mało stresujący dla uczestników dzięki czemu pozwoliła podnieść ich wiedzę i popularyzowała postawy proinnowacyjne i kooperacyjne na obszarach wiejskich. Pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz zakresu realizacji operacji, gdyż duża grupa uczestników podniosła swoją wiedzę w zakresie tematyki operacji, w tym również praktyczną.
Liczba uczestników konferencji wyniosła 200 osób.

Chcesz zostać Partnerem KSOW- zarejestruj się na stronie ksow.pl

Comments are closed here.