RolnikON

aktualności

Plan dla Wsi – projekt MRiRW

06/12/2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadecydowało o opracowaniu kompleksowego Planu dla Wsi. Program ten ma w założeniu być kompleksowym założeniem zmierzającym do poprawy stanu polskiego rolnictwa i uczynienia go jeszcze bardziej konkurencyjnym i nowoczesnym.

Pierwszym postulatem MRiRW ma być zwiększenie zwrotu akcyzy zawartej w cenie litra paliwa na zakupione paliwo z 86 do 100 litrów na każdy hektar.

Kolejnym, przełomowym wsparciem dla producentów bydła ma być poprzez zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (1 DJP).

Planowane jest również powołanie Krajowej Grupy Spożywczej, o charakterze holdingu. W skład powyższej grupy wchodzić mają spółki skarbu państwa: Krajowa Spółka Cukrowa, ELEWARR, Rynki Hurtowe oraz Spółki Strategiczne SP. Celem działania KGS będzie wpływ na stabilizowanie rynków rolnych, poziom cen płaconych rolnikom za sprzedane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, promocje i eksport polskiej żywności.

MRiRW planuje również rozszerzenie legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp.

Planowane jest także zwiększenie kwoty wolnej od podatku na żywność sprzedawaną w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego z 20 000 zł do 40 000 zł. Po przekroczeniu kwoty obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2%. Ministerstwo przypomina również, że sprzedaż detaliczna nie wymaga uzyskania zezwolenia. Ważne jest, aby dopilnować zgłoszenia tego faktu do odpowiedniej inspekcji.

Ważnym postulatem wydaje się również wsparcie rolnictwa ekologicznego poprzez promocję rolnictwa ekologicznego. Cennym wsparciem dla polskiego rynku rolnego będzie również rozwój rynku żywności wysokiej jakości poprzez wspieranie logistyki, platform sprzedażowych sprzedaży przez Internet itp.

Planowane są również cenne dla produkcji zwierząt rzeźnych wdrożenie programów wspierających hodowlę bydła mięsnego, owiec i kóz pozwalające na zwiększenie produkcji, także na ekstensywnych użytkach zielonych.

Istnieją również plany wprowadzenia specjalnej polityki górskiej, która ma ułatwić rozwój rolnictwa na terenach górskich. Będą to działania prowadzące do promowania i wsparcia hodowli gatunków zwierząt tradycyjnie występujących w górach. Planowane jest również ułatwienie przetwórstwa produktów lokalnych i regionalnych, w tym alkoholi, ze szczególnym wsparciem winiarstwa.

Kolejnym celem, opracowanym przez MRiRW jest wdrożenie i promowanie systemu poprawy żyzności gleb w Polsce, który opierać się ma na szerszym stosowaniu przyjaznych środowisku nawozów, poprawieniu pH gleby, a także regulowaniu stosunków wodno-powietrznych.  środowisku. Cennym projektem, z uwagi na działania antysuszowe, jest wdrożenie kompleksowego programu retencji wodnej, usprawnienia i kontroli przedsięwzięć melioracyjnych oraz budowy nowoczesnych rozwiązań irygacyjnych.

Innym rozwiązaniem, dedykowanym w sposób szczególny dla hodowców bydła działaniem jest rozszerzenie uprawy roślin bobowatych, a także innych roślin pozwalających na uzyskanie cennego i łatwo przyswajalnego białka paszowego. Działaniem powiązanym z  powyższym projektem jest również promowanie wykorzystania krajowych źródeł białka w polskiej produkcji zwierzęcej. Pozwoli to na uniezależnienie się krajowej produkcji zwierzęcej od importu białka paszowego oraz otworzenie rynków zbytu dla polskich producentów. rugującego z rynku krajowe źródła białka i pogarszającego możliwości pozyskiwania dochodów przez polskie gospodarstwa.

Ostatnim z postulatów Ministerstwa jest walka z Afrykańskim Pomorem Świń. Osobniki zdrowe, przebywające na obszarze ASF przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerw strategicznych.

 

Comments are closed here.