RolnikON

Agrotechnika

Orka i jej rodzaje

06/02/2017

Orka – podstawowy zabieg agrotechniczny, od poprawności, którego zależy rozwój rośliny uprawnej. Jaki jest jej cel? Na jaką głębokość należy ją wykonać?

Do najważniejszych zadań orki zalicza się wymieszanie ziemi (przemieszczenie ku górze koloidów wypłukanych z górnej warstwy), zwiększenie pulchności i porów, rozluźnienie roli, przykrycie nasion i rozłogów chwastów umożliwiając ich rozwój.

W zależności od jakości powierzchni pola wyróżniamy:

  • Orkę w ostrą skibę, tzw. zimowa – po tym zabiegu, rola pozostaje na okres zimowy. Nierówna powierzchnia, umożliwia pochłonięcie większej ilości wody.
  • Orka z przyorywaniem – stosowana, aby wprowadzić do gleby /przykryć/ obornik, nawozy zielone, ściernisko.
  • Orka siewna – zabieg dość płytki, przy którym wymagana jest możliwie płaska i wyrównana powierzchnia. Wykonywana jest w ramach przygotowania do siewu.

Ze względu na głębokość wyróżnia się:

  • Orka płytka – stosowana jako podorywka, wykonywana maksymalnie do 10-12cm głębokości.
  • Orka średnia – głębokość nie przekracza zwykle 20-22cm.
  • Orka głęboka – zabieg, którego głębokość minimalna to 25 cm i dochodząca do głębokości maksymalnych, które umożliwia pług. Na względzie trzeba mieć jednak także ograniczenia głębokości wynikające z miąższości warstwy uprawnej, po przekroczeniu której na powierzchnie zostaje wyorana tzw. martwica.

Comments are closed here.