RolnikON

Agrotechnika

Niedobór pierwiastków

28/05/2017

Rośliny do wzrostu i wydania plonu potrzebują nie tylko odpowiednich pierwiastków, ale także odpowiedniej ich ilości. W przypadku niedoboru składników pokarmowych, pierwsze jego objawy pojawiają się na liściach. 

Objawy niedoboru składników pokarmowych u roślin

U roślin, którym nie zostały dostarczone w odpowiedniej ilości i formie składniki pokarmowe, można zaobserwować objawy ich niedoboru. Symptomy te pojawiają się na roślinie w charakterystycznej kolejności: liście →owoce → pędy. Organem diagnostycznym u roślin są przede wszystkim liście. Przy obserwacji należy w pierwszej kolejności określić ich wiek oraz barwę. Na podstawie tych informacji możemy wyróżnić dwa typy symptomów niedoboru danego składnika pokarmowego [Grzebisz 2008]:

  • Chlorozy –są to żółknięcia całkowite lub międzynerwowe liści powstają w wyniku zaburzeń syntezy chlorofilu.

  • Nekrozy – są oznaką głębokiego niedoboru pierwiastka. Zaburzenia te powstają w wyniku obumierania tkanek blaszki liściowej. Wyróżnia się nekrozy punktowe, brzegowe, wierzchołkowe oraz nieregularne.

Dodatkowo prócz najbardziej charakterystycznych objawów jakie występują na liściach, pod uwagę należy wziąć: przebarwienia pędu oraz zaburzenia we wzroście zarówno pędów jak i korzeni.

W przypadku wizualnej oceny stanu odżywiania roślin bierze się pod uwagę:

  • Wiek liście (młody, stary, rozwinięty, nierozwinięty)
  • Typ objawów (chlorozy, przebarwienie, itp.)
  • Stan zaawansowania niedoboru.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.