RolnikON

aktualności

PROW 2014-2020: Poddziałanie 4.1

28/06/2017

Od 29 czerwca do 28 lipca, ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (PROW 2014-2020).

Na co można otrzymać wsparcie?

  • rozwój produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 to 900 tys zł.
  • rozwój produkcji bydła mięsnego – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 to 500 tys zł.
  • rozwój produkcji mleka krowiego – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 to 500 tys zł.

W jaki sposób będzie przyznawana rolnikom pomoc?

Rolnicy dostaną pomoc w postaci dofinansowania poniesionych przy danej inwestycji kosztów, na poziomie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być jednak wyższy, ale tylko w przypadku, gdy wniosek składa grupa rolników, lub młody rolnik.

Kto może się ubiegać o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną.

  • produkcja prosiąt – nie mniej niż 10 tys. Euro i nie więcej niż 250 tys. euro
  • produkcja mleka krowiego i bydła mięsnego – nie mniej niż 10 tys. euro i nie więcej niż 200 tys. euro

Wyjątek! Jeżeli wniosek składa kilku rolników, to w takim przypadku wielkość pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 10 tys. euro, ale suma wszystkich gospodarstw musi być większa niż 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna każdego z gospodarstwa musi wzrosnąć do min. 10 tys. euro

Za co można dostać punkty?

Przy przyznawaniu punktów będą brane pod uwagę m.in. zwiększenie liczby zwierząt (których oczywiście dotyczy inwestycja), uczestnictwo w krajowych/unijnych systemach jakości żywności. Na dodatkowe punkty mogą liczyć także rolnicy, którzy nie mają skończonych 40 lat i realizują inwestycje, które służą ochronie środowiska naturalnego, lub zapobiegają zmianie klimatu.

Kiedy można spodziewać się rankingu?

Maksymalnie, w terminie do 90 dni od zakończenia naborów wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy

Więcej informacji na temat poddziałania i składania wniosków znajdziecie na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *