RolnikON

Agrotechnika

Mikroelementy: Mangan, Miedź

22/05/2017

MANGAN

Mangan w roślinie pełni wiele funkcji. Jest on między innymi aktywatorem wielu cyklów enzymatycznych. Pierwiastek ten uważany jest za korzystniejszy od magnezu, katalizatorem cyklu Krebsa, który zapobiega nagromadzeniu się w roślinie rożnych kwasów np. cytrynowego. Do innych ważnych funkcji, w których mangan odgrywa znaczącą rolę jest proces fotosyntezy poprzez syntezę chlorofilu. W doświadczeniu przeprowadzonym przez H. Lundegårdh [1939] z pszenicą wykazano, że przy dodatku manganu roślina ta pobierała więcej tlenu przez korzenie. Bierze on udział w obu fazach procesu oddychania.

Niedobór manganu powoduje wiele niekorzystnych skutków dla rozwoju rośliny. Powodować to może słabe kwitnienie roślin oraz ich wzrost. Dodatkowo można zauważyć żółte przebarwienia miedzy nerwami zarówno na starszych jak i młodszych liściach.

 MIEDŹ

Miedź należy do mikroelementów niezbędnych do rozwoju i życia roślin. Jest ona składnikiem m.in.: trzech kluczowych oksydaz tlenowych, flawoproteidów miedziowych czy plastocyjaniny. Obecność omawianego składnika pokarmowego w roślinie wpływa na proces asymilacji dwutlenku węgla (także pośrednio), zawartość chlorofilu w roślinach.

Przy niedoborze miedzi młode liście rośliny ciemnieją a także mogą ulegać zniekształceniu. Przy nadmiarze mikroelementu można zauważyć niedobory żelaza. Rośliny słabiej się rozgałęziają, korzenie zaś ciemnieją i grubieją.

Comments are closed here.