RolnikON

Agrotechnika

Mieszanie nawozów – zasady

15/05/2017

Nieodpowiednie zmieszanie ze sobą nawozów mineralnych może spowodować nie tylko niepożądane procesy fizyczne i reakcje chemiczne, ale także pogorszenie ich właściwości (np. zbrylenie, rozwarstwienie czy starty gazowe). Zatem co można, a czego nie można ze sobą mieszać? 

Przed przystąpieniem do mieszania nawozów, należy się zapoznać ze zgodnością chemicznymi i fizycznymi.

7 podstawowych zasad:

  • Nie mieszać nawozów pylistych z granulowanymi – drobniejszy nawóz przemieści się na dół rozsiewacza a grubszy zostanie na wierzchu – tzw rozwarstwienie komponentów;
  • Nie mieszać nawozów higroskopijnych z niehigroskopijnymi – nawozy, które łatwo chłoną wodę i powodują zbrylenie. Jeżeli istnieje konieczność mieszania takich komponentów, to tylko i wyłącznie przed wysiewem;
  • Nie mieszać nawozów fosforowych rozpuszczalnych w wodzie) z nawozami zawierającymi Ca – w takich warunkach, P ulega uwstecznieniu do form nierozpuszczalnych w wodzie, które nie są pobierane przez rośliny;
  • Nie mieszać nawozów azotowych, z azotem w formie amonowej z nawami o odczynie zasadowym – przy takim połączeni nastąpią starty gazowe azotu (w formie amoniaku);
  • Nie mieszać nawozów azotowych w formie saletrzanej z superfosfatami (szczególnie pylistymi!) – pod wpływem niewielkiej ilości kwasu ortofosforowego, azot może zredukować się do formy gazowej;
  • Nie mieszać mocznika z siarczanem magnezu, niskoprocentowymi nawozami potasowymi (zawierającymi sole magnezu, superfosfatem pylistym i saletrą amonową) – mocznik w obecności takich nawozów, łatwo chłonie wodę przez co nadaje mieszance konsystencję papki;

Oczywiście prócz zastosowania się do 7 złotych zasad, warto pamiętać także o uziarnieniu, a także o kształcie cząsteczek i ich ciężarze. Cząsteczki o kształcie owalnym będą bardziej mobilne od tych o nierównym kształcie, a cząsteczki lżejsze będą dalej odrzucane od rozsiewacza w porównaniu do tych cięższych. Z tego też względu, przed przystąpieniem do mieszania komponentów, warto przyjrzeć się nawozom i przemyśleć ich mieszanie.

Comments are closed here.