RolnikON

aktualności

Metody produkcji specjalnej i produkcji mleka

18/09/2018

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja pod nazwą „Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie podlaskim” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji specjalnej i produkcji mleka wśród 50 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji specjalnej i produkcji mleka oraz stymulowanie do takiej współpracy. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój produkcji specjalnej i produkcji mleka na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii produkcji specjalnych i produkcji mleka oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w produkcji specjalnej i produkcji mleka.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie podlaskim

1-2 października 2018 r., Białystok

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I
8:30 – 9:15 rejestracja uczestników
9:15 – 9:30 otwarcie konferencji i przedstawienie programu
9:30 – 11:00 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)
11:00 – 12:30 Innowacyjne metody produkcji mleka (wykład II)
12:30 – 13:30 obiad
13:30 – 15:00 Innowacyjne metody przechowalnictwa (wykład III)
15:00 – 16:30 Innowacyjne metody zarządzania produkcją specjalną i produkcją mleka (wykład IV)
16:30 – 17:30 dyskusja
18:00 kolacja

Dzień II
7:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 10:30 Działanie Współpraca (wykład V)
10:30 – 12:00 Przykłady grup operacyjnych działających w produkcji działów specjalnych i produkcji mleka
(wykład VI)
12:00 – 13:00 dyskusja
13:00 – obiad

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 694 492 974 lub mailowy: csrmp@odr.net.pl oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: zeskanowanego na adres csrmp@odr.net.pl lub w formie papierowej na adres Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa. Osoby wybrane do udziału w konferencji zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

Comments are closed here.