RolnikON

Agrotechnika

Kwalifikowany materiał siewny

03/01/2017

Większość rolników ze względu na oszczędności, przez wiele lat namnaża swój materiał siewny. Często też, wymieniają się z sąsiadem, któremu w poprzednim roku wyjątkowo dobrze plonowało dane zboże. Niestety nie są świadomi, że taką formą oszczędności, narażają się na jaszcze większe straty.
Rolnicy, namnażając kilkukrotnie swój materiał nie tylko narażają się na starty w postaci gorszej jakości plonu, ale także nie korzystają z postępu biologicznego, który tak bardzo starają się osiągnąć stacje hodowli roślin.
Nasiennictwo jako nauka czy działalność gospodarcza stara się wyhodować nasiona najwyższej jakości, o jak najlepszych parametrach, takich jak zdrowotność, zdolność kiełkowania czy polową zdolność kiełkowania.
Wyróżniamy następujące rodzaje materiału siewnego [wg Dz.U. 1995 nr 149 poz. 724]:
⦁    kwalifikowany materiał siewny – materiał siewny wytworzony w hodowli zachowawczej odmiany albo stanowiący jego dalsze rozmnożenie lub materiał siewny mieszańca o stwierdzonej przez uprawnioną jednostkę tożsamości odmiany, zgodny z obowiązującymi wymaganiami co do wytwarzania oraz z wymaganiami jakościowymi;
⦁    standardowy materiał siewny – materiał siewny wytworzony w hodowli zachowawczej odmiany albo stanowiący jego dalsze rozmnożenie lub materiał siewny mieszańca o stwierdzonej przez hodowcę tożsamości odmiany, zgodny z obowiązującymi wymaganiami co do wytwarzania oraz z wymaganiami jakościowymi;
⦁    handlowy materiał siewny – materiał siewny odpowiadający wymaganiom jakościowym;

Materiał kwalifikowany
Hodowla Roślin Strzelce, wśród plusów użytkowania kwalifikowanego materiały siewnego wylicza:
⦁    gwarancja jakości użytego materiału siewnego. Tylko stosując materiał siewny, zaopatrzony w etykietę urzędową, masz pewność i gwarancję jakości użytych nasion,
⦁    możliwość przeprowadzenia precyzyjnego siewu dostosowanego do odmiany i stanowiska, a tym samym uzyskanie oszczędności z tytułu mniejszych ilości wysiewu,
⦁     pewność uzyskania właściwej obsady, szybkich i równomiernych wschodów, a także wyrównanego rozwoju łanu i dojrzewania nasion,
⦁    możliwość skorzystania z profesjonalnie zaprawionego materiału siewnego. Zapewnia to dobrą zdrowotność upraw, ograniczenie występowania chorób i szkodników, a tym samym wpływa korzystnie na stabilność plonowania,
⦁    lepsza zdrowotność (wyższa odporność na choroby i szkodniki), a w efekcie mniejsze wydatki na ochronę,
⦁    wyższa jakość zgodna z oczekiwaniami odbiorców, w efekcie łatwiejsza sprzedaż

Choć może się wydawać, że kupowanie kwalifikowanego materiału siewnego to tylko dodatkowe koszty, nie jest prawdą. Korzystając z postępu biologicznego zyskujemy zdecydowanie więcej, gdyż otrzymujemy bardziej plenne, odporniejsze rośliny o plonie wysokiej jakości, a co za tym idzie obniżają się koszta związane z uprawą i pielęgnacją rośliny.

Comments are closed here.