RolnikON

aktualności

KRUS: emerytura min. 1000 zł

03/03/2017

Od 1 marca 2017, zgodnie z najnowszymi zmianami w emeryturach i rentach rolniczych, najniższą wartością tego świadczenia będzie 1000 zł brutto. Oznacza to podwyżkę dla wszystkich rolników, którzy otrzymują obecnie niższe emerytury.

Według informacji przekazanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmiana ta dotknie 34% osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS – to około 400 tysięcy rolników.

Podwyższeniu nie ulegną:

a) tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,

b) emerytury częściowe,

c) świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

d) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

e) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Dodatkowo, waloryzacji podlegają również wszystkie emerytury i renty otrzymywane w ramach KRUS. Będzie to podwyżka o 0,44%, ale nie mniej niż 10 zł brutto.

Comments are closed here.