RolnikON

aktualności

Kot i pies z zakazem wstępu

15/03/2017

Jeden z ostatnich projektów rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada rygorystyczne ewidencjonowanie pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa, ale także osób które wchodzą do pomieszczeń gospodarskich. Do obory, czy chlewni nie będzie można też zupełnie wpuszczać… psów i kotów!

Zgodnie z treścią dokumentu, w celu umieszczania na rynku hodowanych zwierząt gospodarskich lub wyrobów z tych zwierząt trzeba będzie wypełnić dodatkowe warunki. A ich lista jest długa. Mowa tu między innymi o wydzieleniu specjalnych przestrzeni do składowania środków dezynfekcji, obornika, produktów leczniczych, o zapewnieniu specjalistycznej odzieży i obuwia do użycia w gospodarstwie, o wyłożeniu specjalnych mat dezynfekcyjnych na wejściach i wjazdach do gospodarstwa.

Ograniczona zostanie również możliwość wchodzenia do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta gospodarskie – do obór, chlewni, czy kurników. Każda wchodząca osoba będzie musiała wpisać się na listę – wraz z podaniem swoich danych. W projekcie znalazł się również jeszcze jeden, dość absurdalny zapis. Obiekty związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich powinny być zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt niż te, które są utrzymywane w gospodarstwie. Punkt ten oznacza również zakaz wstępu dla zwierząt domowych – jak psy i koty.

Swoje wątpliwości, szczególnie w odniesieniu do zastosowania nowych przepisów w małych drobnotowarowych gospodarstwach, zgłosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Rada zwraca uwagę na zapisy o ewidencji wjazdu i wyjazdu pojazdów i osób w gospodarstwie oraz na zabezpieczenie przed innymi zwierzętami. W opinii zaprezentowanej na stronie zwraca się uwagę, że w wielu przypadkach psy i koty mają duże znaczenie dla działalności rolniczej. Są wykorzystywane w celach pasterskich oraz jako zabezpieczenie przed gryzoniami.

Czyżby kolejne koszty i ograniczenia dla rolników? Co o tym sądzicie?

Comments are closed here.