RolnikON

Koszenie kukurydzy

10/06/2017

Czy podnoszenie, albo opuszczenie hedera podczas cięcia kukurydzy ma znaczenie? Czy prócz plonu, możemy stracić coś więcej, na przykład wartość pokarmową kiszonki?

W zależności od roku i jego wilgotności, ustala się wysokość koszenia kukurydzy. W przypadku lat mokrych, niskie cięcie roślin powoduje zmniejszenie zawartości suchej masy gdyż najwięcej wody zgromadzone jest w roślinie w jej dolnych partiach. Niestety, w takich sytuacjach następuje strata w ilości zebranego plonu.

Za standardową wysokość koszenia roślin kukurydzy przyjmuje się od 15 do 20 cm. Za najlepszą wysokość cięcia kukurydzy, uznaje się 20 cm. Taki parametr pozwoli na otrzymanie względnie najlepszego surowca do zakiszenia o odpowiednim statusie higienicznym.

Wraz z podnoszeniem hedera w sieczkarni tracimy cenne włókno znajdujące się w łodydze kukurydzy, ale także zyskujemy większy udział kolby kukurydzy, która jak wiadomo jest źródłem cennej skrobi.

Wraz ze wzrostem wysokości koszenia o 10 cm, można zauważyć wzrost zawartości suchej masy o 0,8%. W przypadku koszenia na wysokości około 35 cm można zauważyć już spadek o 12% plonu świeżej masy. Uznaje się, na podstawie badań, że podnoszenie hedera sieczkarni nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.