RolnikON

aktualności

„Farmy wertykalne..”

11/07/2019

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w
ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019,
realizuje operację pt:
Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy uczestników we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne, na podstawie
przykładów dobrych praktyk z Holandii.
Grupa docelowa: Działanie skierowane do 30 mieszkańców z terenu całej Polski, będących przedstawicielami podmiotów zainteresowanych tematyką uprawy
wertykalnej oraz wdrożeniem takiej technologii na terenie Polski. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności i
będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.
Planowane formy realizacji operacji: Wyjazd studyjny – Holandia
Przewidywane efekty: 30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak
wytworzonych. Uczestnicy otrzymają również wiedzę nt. działania współpracy i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na
obszarach wiejskich.
Efekty długofalowe:

  • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności
  • wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw
  • intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa


Operacja realizowana przy wsparciu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Załącznik:

opis operacji Farmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *