RolnikON

aktualności

Konferencja 6 -7 sierpnia Tarnów

04/09/2018

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Podsumowanie konferencji w dniu 06-07 sierpnia 2018 r. w ramach operacja pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim”.

 

W dniu 06-07 sierpnia 2018 r. w hotelu „Pod Dębem”  w miejscowości Tarnów odbyła się konferencja w ramach operacji pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim”. Konferencja  miała na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji małych gospodarstw rolnych wśród 50 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa i jego dystrybucji oraz stymulowanie do takiej współpracy .

Uczestnicy dzięki szerokiej prezentacji możliwości współpracy przy wdrażaniu innowacji w małym przetwórstwie na terenie województwa małopolskiego w postaci wykładów oraz wspólnych dyskusji, wyciągnęli wiele wniosków, dzięki czemu potrafią zidentyfikować rzeczywiste problemy rolników, możliwe rozwiązania oferowane przez naukę oraz znaleźć wspólną płaszczyznę do współpracy przez wszystkie podmioty. Konferencja umożliwiła podniesienie wiedzy przez uczestników oraz szeroką dyskusję w wybranych aspektach. Pokazanie grup operacyjnych, które odniosły sukces i realizują wdrożenia innowacyjne w małym przetwórstwie, było niewątpliwym stymulatorem uczestników do podjęcia poszukiwań wśród siebie partnerów do współpracy. Konferencja cechowała się jasnością przekazu w formie prezentacji i wykładu, dotarciem z wiedzą do dość dużej grupy uczestników, reprezentującej różne podmioty i środowiska. Pozwoliła ona również na bezpośrednie dyskusje prezentujących z uczestnikami bez zbędnego moderowania i trzymania w ramach takich dyskusji. Konferencja prowadzona była w sposób swobodny, a więc również mało stresujący dla uczestników dzięki czemu pozwoliła podnieść ich wiedzę i popularyzowała postawy proinnowacyjne i kooperacyjne na obszarach wiejskich. Pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz zakresu realizacji operacji, gdyż duża grupa uczestników podniosła swoją wiedzę w zakresie tematyki operacji, w tym również praktyczną.

Liczba uczestników konferencji wyniosła 50 osób.

Comments are closed here.