RolnikON

Jak przygotować sianokiszonkę?

08/07/2017

Sianokiszonka jest najlepszym rozwiązaniem, gdy pogoda jest niepewna i nie ma się pewności, że ścięta trawa wystarczająco wyschnie na siano. Czym ona jest? Czy jest cenną paszą w gospodarstwie? Jak ją odpowiednie przygotować?

Sianokiszonka to pasza przygotowywana z roślin lekko podsuszonych o zawartości suchej masy 40-60%. Przygotowuje się ją z traw (samych lub z motylkowatymi) a także z mieszanek zbożowych (GPS). Zbiera się ją najczęściej w postaci bel lub luźnej (pryzmy) i zabezpiecza folią, w taki sposób aby całkowicie odciąć dopływ powietrza. Bele owijane są specjalną folią za pomocą owijarek. W trakcie tej czynności należy obserwować czy nic nie przebija folii, a gdy zrobi się dziura, należy szybko ją zakleić. Występuje kilka wersji kolorystycznych folii, od najpopularniejszej – białej, po różowe, zielone aż po czarne.

Wartość pokarmowa sianokiszonki

Dla każdego hodowcy najważniejszą informacją o kiszonce jest jej wartość pokarmowa. W przypadku sianokiszonki jej wartość zależy do składu runi łąkowej oraz terminu koszenia. Z pozoru błahy, ale dość ważny jest termin koszenia w ciągu dnia. Znając fizjologię roślin, uznano, że najodpowiedniejszym terminem na koszenie jest południe i popołudnie. Spowodowane jest to nagromadzeniem się w roślinie większej (niż rano) ilości cukrów.

 Termin koszenia

W związku z tym, że na wartość pokarmową kiszonki wpływa faza w jakiej kosi się trawę lub mieszanki, należy przestrzegać następujących terminów:

  • Trawy – od początku do pełni kłoszenia głównych gatunków traw
  • Motylkowe – od początku do końca kwitnienia
  • Zielone strączkowe – faza płaskiego strąka
  • Mieszanki zbożowe/zbożowo-strączkowe – dojrzałość mleczna zboża

Kiedy zbierać?

Przy określaniu czy trawa jest już odpowiednia zebrania (ok 40-60% s.m.), powinno kierować się obserwacją i oceną organoleptyczną. Niekiedy, przy dobrej pogodzie wystarczy jedne dzień a czasami dwa lub trzy. Aby określić czy „już czas” należy wziąć rośliny w rękę i następnie spróbować je skręcić. Jeżeli nie wypływa już sok, a ręce pozostają wilgotne – to uznaje się, że jest to odpowiedni czas na zbiór.

Naturalnie czy wspomagane zakiszanie?

Trawy na ogół ze względu na wysoką zawartość cukrów dobrze zakiszają się naturalnie. Problem zaczyna się pojawiać, gdy chcemy zakisić rośliny, które mają małą zawartość cukrów np. lucerna. W takich przypadku należy dodać coś, co dostarczy pożywki dla mikroflory zakiszającej np. melasę. Z tego też względu najczęściej zakisza się mieszanki motylkowych z trawami w stosunku 1:2 lub 1:3.

Zalety sianokiszonek

  • Bardzo dobra jakość kiszonki
  • Małe straty związane ze zbiorem
  • Łatwe przechowywanie
  • Łatwe pobieranie i możliwość porcjowania

Sianokiszonka to świetne rozwiązanie nie tylko w latach, gdy pogoda nie daje możliwości zebrać siana. Ze względu na wysoką wartość pokarmową i łatwość pozyskiwania staje się ona bazą w żywieniu zwierząt w większości gospodarstwach.

Comments are closed here.