RolnikON

Agrotechnika

Odmiana kukurydzy do siewu

13/02/2017

Aby zasiana kukurydza dała wysokie i dobre plony, warto o uprawę zadbać już na etapie wyboru odpowiedniej odmiany. W tym celu należy kierować się wieloma czynnikami – między innymi cel uprawy oraz rodzaj gleby czy warunki klimatyczne.

Jednym z najważniejszych czynników wyboru konkretnej odmiany jest przeznaczenie kukurydzy – czy ma być ona na ziarno czy na kiszonkę. W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę chodzi o to, by uzyskany plon dawał możliwość wytworzenia jak najlepszej i dobrze strawnej kiszonki. Wybierając odmianę warto wziąć pod uwagę możliwości produkcyjne gospodarstwa, warunki glebowe i klimatyczne. Dobrze jest też zerknąć na wyniki badań, które co roku publikowane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. COBORU publikuje Listy Odmian Zalecanych dla danego regionu, co może być pewnym ułatwieniem w wyborze konkretnej odmiany. Wybierając odmiany na kiszonki należy zwracać uwagę na takie czynniki, jak przydatność do zastosowania w kiszonkarstwie, silny efekt stay green oraz strawność włókna pokarmowego. W przypadku kukurydzy na kiszonkę niejako na drugi plan odchodzą takie parametry, jak wydajność czy plonowanie. Najważniejsze są bowiem te parametry, które mają wpływ na jakość wytwarzanej z kukurydzy paszy.

W przypadku kukurydzy na ziarno warto natomiast kierować się wysokością plonów, zawartością poszczególnych składników w ziarnie. Odmiany na ziarno powinny też charakteryzować się odpowiednią wczesnością, odpornością na wyleganie i niskie temperatury oraz zwiększoną odpornością na szkodniki oraz choroby grzybowe występujące w kukurydzy na różnych etapach wegetacji. Oczywiście, wybór odmiany nie gwarantuje dobrego i jakościowego plonu. Na wysokość plonowania ma również wpływ siew – musi być przeprowadzony terminowo i prawidłowo. Temperatura podczas siewu powinna wynosić około 8-10 stopni. Takie warunki w różnych regionach Polski są spełniane w innym czasie. W województwach zachodnich jest to połowa kwietnia, natomiast na wschodzie siew pszenicy odbywa się raczej pod koniec kwietnia. Równie ważne jest umieszczenie ziaren na odpowiedniej głębokości w glebie. Siewnik powinien układać ziarno w glebie na głębokości 4-5 cm (na glebach zwięzłych i wilgotnych) oraz 7-8 cm (na glebach lekkich i łatwo wysychających).

Jak widać sam wybór odmiany niekoniecznie gwarantuje powodzenie produkcji. Jest jednak czynnikiem, którego nie należy bagatelizować i nie wybierać odmian w sposób przypadkowy. Nawet najlepsza odmiana, która dała wysokie plony, ale w innym rejonie kraju, na glebie w konkretnym gospodarstwie może się nie sprawdzić.

Comments are closed here.