RolnikON

Agrotechnika

Integrowana ochrona roślin

03/01/2017

Integrowana ochrona roślin to jeden z najważniejszych elementów nowoczesnego rolnictwa. Jej zadaniem jest minimalizowanie ryzyka pojawienia się organizmów szkodliwych, a w przypadku ich pojawienia się zwalczanie powinno być umiejętnie dobraną kombinacją różnych metod – chemicznych, biologicznych czy agrotechnicznych.

Realizacja integrowanej ochrony roślin odbywa się w 3 etapach – zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych, obserwacja upraw oraz podejmowanie działań ochronnych wtedy, gdy są one rzeczywiście konieczne.

W integrowanej ochronie roślin duże znaczenie ma profilaktyka – podobnie jak w innych dziedzinach życia, także na polu zdecydowanie łatwiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć. Do ochrony upraw przed wystąpieniem organizmów szkodliwych przyczynia się prawidłowy płodozmian, odpowiednie zabiegi agrotechniczne, stosowanie zdrowego i dobrze zaprawionego materiału siewnego. Bardzo ważny jest też dobór odmian, dostosowany do indywidualnych warunków w gospodarstwie, klimatu czy rodzaju gleb. Konieczne jest też prowadzenie zasiewów w terminie i zgodnie z normami wysiewu. Ważnym czynnikiem w zapobieganiu występowania organizmów szkodliwych jest też ochrona organizmów pożytecznych, które są naturalną ochroną przed szkodnikami.

Kolejnym elementem integrowanej ochrony roślin jest odpowiednia obserwacja i lustracja plantacji pod kątem występowania organizmów szkodliwych. Regularny przegląd pola pozwala na wychwycenie momentu, gdy liczba szkodników przekroczy próg ekonomicznej szkodliwości i konieczne będzie przeprowadzenie zabiegów ochronnych. Próg ekonomicznej szkodliwości to granica, przy której spodziewana utrata plonu jest bardziej kosztowna niż przeprowadzenie zabiegów ochrony roślin. Wczesne reagowanie na zagrożenie pozwala do minimum ograniczyć szkody, jakie organizmy niepożądane mogą poczynić na plantacji.

W integrowanej ochronie roślin stosowanie ŚOR jest więc ostatecznością i nie powinno być nadużywane. Co więcej, środki ochrony roślin stosowane na zaniedbanych plantacjach, na których rolnicy nie stosują się do wcześniej wymienionych zasad ochrony, niekoniecznie będą skuteczne. Jednorazowe wykonanie zabiegu może okazać się niewystarczające i może być konieczne jego powtórzenie. Zwiększa to nakłady kosztów poniesionych na prowadzenie produkcji, przyczynia się też do zwiększenia chemizacji rolnictwa.

Comments are closed here.