RolnikON

Bez kategoriihodowla

Flushing

22/12/2017

Opłacalność produkcji trzody chlewnej zależy od ilość zdrowych, odsadzonych prosiąt. Celem odchowu loszek jest otrzymanie płodnych, zdrowych i żywotnych loch. Jeśli mamy za zadanie poprawę efektywności i opłacalności produkcji świń, należy wykorzystać potencjał jaki tkwi w rozrodzie i zwiększyć wydajność loch. W jaki sposób tego dokonać? Najlepszym sposobem na polepszenie wyników jest wprowadzenie intensywnego żywienia loch tzw. flushingu inaczej nazywanego żywieniem bodźcowym.

Produkcja prosiąt zaczyna się już od momentu zapłodnienia lochy, ponieważ żywienie przed wystąpieniem rui, a następnie podczas ciąży w decydujący sposób wpływa na późniejszą śmiertelność zarodków i płodów. Flushing czyli zwiększanie ilości energii w dawce pokarmowej przez okres około 10 dni przed rują przynosi wiele korzyści. Zazwyczaj około 60% wszystkich zapłodnionych komórek obumiera jeszcze przed porodem. Zwiększenie ilości tłuszczu w pożywieniu poprzez flushing powoduje większą zawartość progesteronu we krwi loszek. Dzięki temu występuje zwiększenie ilości owulujących jajeczek w trakcie rui. Im więcej owuluje komórek jajowych, tym więcej z nich zostanie zapłodnionych i tym więcej z nich zagnieździ się w macicy, co zwiększa liczbę żywo urodzonych
i zdrowych prosiąt. Jest to szczególnie skuteczne przy wychudzonych laktacją lochach i loszkach. Niedożywione lochy w okresie po intensywnej laktacji i odsadzeniu prosiąt, przy następnej ciąży tracą więcej zarodków co może skończyć ich całkowitym wchłonięciem przez organizm samicy.

Nie bez znaczenia jest także wielokrotność podawania takiej paszy loszkom, najkorzystniej jest skarmiać taką paszą w trzech porcjach, co najlepiej wpływa na wzmocnienie organizmów samic. Flushing nie wymaga od nas dużych nakładów pieniędzy oraz pracy. Taką mieszankę można przygotować we własnym gospodarstwie.

Celem odchowu loszek jest otrzymanie płodnych, zdrowych i żywotnych loch.  Bogactwo składników mineralno-witaminowych w mieszankach flushingowych zapewniają prawidłową mleczność lochy, a zatem bezproblemowy odchów prosiąt. Wprowadzenie flushingu gwarantuje nam poprawę wyników naszego stada, dlatego prowadząc produkcję świń warto się nad nim zastanowić.

Comments are closed here.