RolnikON

aktualności

Farmy wertykalne – wyjazd

29/02/2020

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności”, który odbędzie się w terminie 19-24.10.2019 r. w Holandii.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  30 uczestników z terenu całej Polski, w tym min. 15 osób w wieku do 35 lat, osoby lub przedstawiciele podmiotów zaineresowanych tematyką uprawy wertykalnej oraz wdrożeniem takiej technologii na terenie Polski. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji  żywności i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników operacji we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne,  na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii, wśród 30 uczestników operacji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy.

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. Prelekcję „Działanie Współpraca oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; Wizytę na Uniwersytecie w Wageningen – wykład „Rola nauki w zakresie uprawy wertykalnej, jej rozwoju oraz prowadzonych badań”; wizyty na wertykalnych farmach badawczych; wizytę na farmie wertykalnej zajmującej się produkcją warzyw; wizytę na farmie wertykalnej produkującej i sprzedającej warzywa w sposób bezpośredni do konsumentów; wizytę na autonomicznej farmie sałaty.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat – uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych, działania „Współpraca” i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe – wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw,  intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 30 września 2019 r. do godz. 14:00 do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com  również do 30 września 2019 r. do godz. 14:00.

Dokładne informacje dotyczące wyjazdu zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłoni zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa do pobrania dostępna będzie na stronie www.csrmp.pl, a także:

 

 Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                                                   

Comments are closed here.