RolnikON

Agrotechnika

Drony – przyszłość rolnictwa?

21/05/2017

Nowoczesne technologie wprowadzane dla usprawnienia procesów produkcji rolniczej stają się coraz bardziej powszechne. Jedną z takich innowacji są drony, zwane bezzałogowymi statkami powietrznymi. Pozwalają na ocenę stanu upraw, informują o zagrożeniach, monitorują stan zdrowia roślin, co daje możliwość jak najszybszej reakcji ze strony rolnika.

Rodzaje dronów

Ze względu na sposób sterowania i budowę wyróżnia się:

  • wirnikowce- sterowane swobodnie w dowolnej płaszczyźnie, mogą zawisnąć nieruchomo nad danym punktem terenu
  • stałopłaty- kształt i sposób lotu podobny do modeli samolotów, większa prędkość i możliwość zebrania danych od wirnikowców.

Do czego wykorzystywane są drony w rolnictwie?

Monitorowanie

Duże obszary rolne utrudniają skuteczne monitorowanie upraw. Dotychczas najbardziej efektywnym sposobem obserwacji były zdjęcia satelitarne, jednak musiały zostać zamówione z wyprzedzeniem, a ich precyzja nie osiągała dobrego poziomu. Drony wyposażone w różnego rodzaju technologie teledetekcji, przy pomocy czujników światła i podczerwieni, są w stanie tworzyć obrazy diagnostyczne, co pozwala wykryć nieprawidłowości i zarządzać uprawami. W oparciu o nasycenie kolorów roślin dostarczają informacji o stanie i stopniu dojrzałości upraw. Wspomagają one także monitorowanie zwierząt gospodarskich, informując o stanie zdrowia lub aktualnej liczebności stada.

Opryskiwanie

To zabieg pracochłonny i kosztowny, ale również szkodliwy dla środowiska. Użycie dronów wyposażonych w lasery i technologię odbijania ultradźwiękowego powoduje zwiększenie precyzji zabiegu, co redukuje całkowity oprysk oraz przyspiesza jego wykonanie. Drony są w stanie dostosować odpowiednią wysokość lotu, skanować grunt oraz dobrać właściwą ilość cieczy. Zapewnia to równe pokrycie powierzchni pola oraz chroni człowieka przed działaniem rozpylanych środków chemicznych.

Nawadnianie

Drony wyposażone w nadajniki pozwalają na określenie, które części pola są suche i wymagają nawodnienia. Podczas wzrostu roślin urządzenia są w stanie obliczyć wskaźnik wegetacji, określający względną gęstość i kondycję upraw. Mogą rozciągać się na dużych obszarach alarmując, gdy wykryte zostaną krytycznie suche tereny.

Analiza gruntów, sadzenie

Drony potrafią tworzyć dokładne, trójwymiarowe mapy do analizy wczesnej gleby, przydatne w planowaniu wzorców sadzeniaków. Taka analiza pozwala na zebranie danych dotyczących właściwości wodnych gleby, poziomu substancji organicznej i mineralnej, frakcji. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów sadzenia nawet o 85%.

Ograniczenia

  • Głównym ograniczeniem dla dronów stanowi ich zasilanie; czas trwania lotu to przeciętnie 20-90 minut, przy czym zasięg ogranicza się do 1 km
  • Podczas wietrznej lub deszczowej pogody działanie tych urządzeń jest bardzo utrudnione
  • Koszt- wysoki, jednak przy długotrwałym użytkowaniu opłacalny

Drony to wyspecjalizowane urządzenia wspomagające produkcję rolniczą na coraz bardziej zaawansowanym poziomie. Zapewniają zwiększenie wydajności upraw, oszczędność czasu rolnika oraz szybką reakcję na różnego rodzaju zagrożenia. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że korzystanie z dronów staje się czymś powszechnym, co w przyszłości może zaowocować dużym postępem w rolnictwie.

Comments are closed here.