RolnikON

aktualności

Decyzja dot. importu trzody ze stref ASF

17/11/2019

Jak podaje w komunikacie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęta została decyzja o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na import do Polski trzody chlewnej i mięsa wieprzowego z obszarów objętych Afrykańskim Pomorem Świń.

Działania te mają na celu poprawę stanu rynku mięsa wieprzowego w Polsce, zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskich hodowców trzody chlewnej oraz ochronę interesów polskich rolników.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja ministra Ardanowskiego ma na celu ograniczenie importu wieprzowiny z „czerwonych stref ASF” i poprawę rynku zbytu dla polskich hodowców świń. Decyzję polskiego ministra oprotestował jego litewski kolega – Giedrius Surplys, który zapowiedział rozwiązanie problemu na drodze europejskiej.

Będziemy informować o dalszych postępach w tej sprawie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-w-sprawie-importu-swin

Comments are closed here.