RolnikON

DDGS – suszony wywar

03/07/2017

Hodowcy zwierząt cały czas poszukują najlepszego dla swojego stada krów mlecznych a także swojej kieszeni, rozwiązania dotyczącego żywienia. Coraz częściej sięgają oni po DDGS.

DDGS (dried distillers with solubles) czyli suszony wywar lub też wywar gorzelniczy zbóż suszony. Jest on produktem ubocznym powstającym przy produkcji bioetanolu z kukurydzy, pszenicy, jęczmienia czy pszenżyta.

Wywar gorzelniany bezpośrednio po produkcji ma zaledwie 5-8% suchej masy.  Z tego też względu jest to produkt o bardzo krótkim okresie ważności. Teoretycznie, zawiesinę tą można wylewać bezpośrednio na pola, jednak stanowi to spore obciążenie dla środowiska. W związku z tym, aby wydłużyć trwałość wywaru, zaczęto go prasować. Występuje on w dwóch formach – mokrej WDGS oraz suszonej paletowanej – DDGS – i ten ostatni zyskał największą popularność. Podczas produkcji suszonego wywaru, frakcja płynna, która zawiera sporo witamin i składników mineralnych, jest zagęszczana do formy syropu(CCDS) i dodawana do frakcji stałej. Wartość pokarmowa obok surowca, z którego powstaje sam DDGS zależy także od ilości CCDS.

Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa suszonego wywaru, jak już zostało wspomniane, zależy od surowca użytego do produkcji alkoholu. Wywary zbożowe zawierają resztki pofermentacyjne ziarn zbóż, komórki droższy i ich metabolity namnożone podczas fermentacji oraz substancje rozpuszczalne. Najbardziej charakterystyczna dla DDGSu jest wysoka zawartość białka ogólnego – na poziomie 30-40 % w suchej masie oraz energii netto 2,25 Mcal/kg. O stosunkowo dużej zawartości energii decyduje spora zawartość tłuszczu oraz włókna, które charakteryzuje się wysoką strawnością  (niska zawartość ligniny).

Dlaczego białko z DDGSu jest cenne? Jest to białko, które w ograniczony sposób ulega rozkładowi w żwaczu – pełni funkcję tzw. białka chronionego, np. w 1 kg DDGS kukurydzianego znajduje się 350 g białka ogólnego to połowa nie rozłożona w żwaczu trafi do dwunastnicy. Taką funkcję białko zyskuję dzięki wysokiej temperaturze użytej w procesie suszenia.

DDGS to produkt białkowo-enegetyczny, który z powadzeniem może być komponentem mieszanek treściwych w składzie TMP i PMR. Jest to alternatywa dla importowanych śrut sojowych a także rodzimych produktów wysokobiałkowych.

Comments are closed here.