RolnikON

Agrotechnika

Efektywność nawożenia – czynniki

03/01/2017

Czy pomimo zastosowania odpowiedniej dawki nawozów, nadal nie widzisz efektu? Na taki stan ma wpływ wiele czynników: odczyn gleby, MO, warunki wodne, naturalna zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz zabiegi agrotechniczne.
Efektywność nawożenia mineralnego można zdefiniować, jako maksymalny plon uzyskany z konkretnego nakładu w postaci nawozów mineralnych. Wpływa na nią ma wiele czynników zarówno takich, na które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu jak i te, które może modyfikować.
Odczyn gleby
Uregulowanie odczynu gleby powinno być podstawowym zabiegiem w każdym gospodarstwie. Przy niekorzystnym pH gleby, rośliny gorzej pobierają składniki pokarmowe, pożyteczne pierwiastki potrafią być uwstecznione a negatywne uruchamiane.
Na kształtowanie się odczynu gleby ma wpływ wiele czynników naturalnych jak: skała macierzysta, klimat, przemiany materii organicznej oraz antropogenicznych: nieodpowiednie nawożenie czy brak wapnowania.
Materia organiczna
Materia organiczna potocznie zwana próchnicą. Składa się głównie z resztek roślinnych, zwierzęcych oraz z organicznych pozostałości po życiowej działalności mikroorganizmów glebowych. Materia organiczna wpływa korzystnie na żyzność gleby, czyli warunki rozwoju roślin m.in. poprzez: umożliwienie poprawnego rozwoju systemu korzeniowego wiązanie wody i składników pokarmowych.
Warunki wodne
Składniki pokarmowe pobierane są przez rośliny z roztworu wodnego. W przypadku złych warunków wodnych, mikro- i makroelementy zmniejszają swoją ruchliwość, co w konsekwencji utrudnia pobieranie ich przez rośliny. Susza utrudnia przede wszystkim pobieranie w pierwszej kolejności: boru, manganu, miedzi i molibdenu. Nadmiar wody jak i jej nie dobór wpływa, zatem na plonowanie rośliny.
Naturalna zasobność gleby w składniki pokarmowe
Naturalna zasobność gleby jest zdefiniowana, jako zapas składników pokarmowych powstałych przy pomocy sił przyrody, o różnym stopniu przyswajalności i rozpuszczalności. Określenie naturalnej zasobności gleby pozwala dostosować uzupełniające dawki nawozów. Dzięki temu dostarczamy do gleby pierwiastki w określonej ilości, co pozytywnie wpływa zarówno na roślinę jak i na środowisko.
Czynniki agrotechniczne
Prawidłowe zabiegi uprawy gleby, odpowiedni dobór roślin następczych, terminowy siew i jego gęstość, a także ograniczanie, zawalczenie chwastów i chorób są to czynniki agrotechniczne wpływające na efektywność nawożenia. Wśród czynników agrotechnicznych można wyróżnić: odpowiednie używanie maszyn, siew nawozów w odpowiednim terminie, w określony sposób i w formie. Jest to ważne gdyż rośliny mogą pobierać dane składniki pokarmowe w określonej fazie rozwoju.

Jak widać rozsianie nawozów nie zagwarantuje nam oczekiwanego plonu. Rolnik musi spełnić szereg minimalnych wymagań, aby zapewnić roślinie odpowiednie warunki do rozwoju.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.