RolnikON

Agrotechnika

Siarka – znaczenie dla roślin

10/05/2017

Siarka jest pierwiastkiem występującym powszechnie nie tylko w glebie, ale także w wodzie i powietrzu. W przypadku polskich gleb mineralnych zawierają one średnio od 0,005% do 0,12% siarki całkowitej, a torfy aż 0,2-0,45%. Naturalna zasobność gleb w omawiany składnik pokarmowy uwarunkowana jest rodzajem skały macierzystej oraz ilością substancji organicznej.

Rośliny mogą korzystać z siarki z trzech różnych form chemicznych takich jak:

  • Anion siarczanowy (SO42-)
  • Dwutlenek siarki (SO2)
  • Siarkowodór (H2S)

Siarka jest składnikiem, na którego pobieranie, redukcję oraz funkcjonowanie wpływają inne pierwiastki takie jak:

  • Fosfor, który wchodzi w skład ATP, niezbędnego przy pobieraniu i aktywacji siarczanów w roślinie
  • Wapń – głównie jako nawozy wapniowe mające na celu uregulowanie odczynu gleby
  • Azot – odżywianie rośliny oboma pierwiastkami powoduje zwiększenie produkcji białka roślinnego ora poprawę jego jakości.

Wśród ważnych funkcji jaką pełni siarka w roślinie wyróżnić można:

  • Metaboliczną gdyż bierze udział w syntezie białek i tłuszczów
  • Strukturalną – jest składnikiem np. tłuszczów czy aminokwasów

WPŁYW SIARKI NA PLON ROŚLINY UPRAWNEJ

Siarka wpływa wielkość plonu oraz na jego jakość. Poprzez zwiększenie efektywności azotu następuje wzrost samej rośliny, które stają się także odporniejsze na stresy abiotyczne (niskie/wysokie temperatury, niedobór wody) oraz biotyczne (choroby). Odżywianie roślin siarką powoduje nie tylko zwiększenie pobierania azotu, ale także samej suchej masy. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej przy zapewnieniu jej odpowiedniej ilości S spowoduje głównie poprawienie wartości wypiekowej mąki..

NIEDOBÓR

Wśród rośli uprawnych najbardziej wrażliwy na niedobór siarki jest rzepak, następnie burak cukrowy, ziemniak a najmniej zboża i kukurydza. Niedobór składnika pokarmowego objawia się zahamowaniem wzrostu rośliny. Wraz z pogłębiającym się niedoborem uszkodzeniu ulegają części nadziemne przez pojawienie się tzw. chloroz siarkowych. W przypadku zbóż jest ona widoczna na całej blaszce liściowej młodych liści. W przypadku roślin dwuliściennych objawy są podobne do niedoboru magnezu (chloroza międzynaczynkowa) jednak pojawia się w tym przypadku na liściach najmłodszych.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *