RolnikON

aktualności

Restrukturyzacja małych gospodarstw

05/02/2019

Znane już są terminy kolejnego naboru wniosków o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 – pomocy w „restrukturyzacji małych gospodarstw”. Wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR składać można w dniach 28 lutego-29 marca 2019. Wśród inwestycji, na które można przeznaczyć pieniądze jest również zakup oprogramowania służącego zarządzaniu gospodarstwem.

Warunkami, które rolnicy muszą spełniać, aby zakwalifikować się do wspomnianej pomocy są następujące:

Minimalna powierzchnia gospodarstwa musi wynosić co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, sadów lub nieruchomości służących do prowadzenia specjalnej produkcji rolnej. Wartość gospodarstwa nie może przekraczać 10 tys. euro.

Rolnik, który ubiegać się będzie o taką pomoc musi być ubezpieczony w KRUS co najmniej 2 miesiące przed miesiącem, w którym wniosek taki został zgłoszony oraz nie prowadzić działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Bezwarunkowo należy również złożyć biznesplan restrukturyzacji gospodarstwa, który zrealizować trzeba przez 3 lata. W tym czasie rolnik musi doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 tys euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości zarejestrowanej w roku, w którym wniosek taki był złożony.

Jaka jest wartość przyznawanej pomocy? Na restrukturyzację gospodarstwa można uzyskać nawet 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii. Pomoc ta wypłacana będzie w dwóch ratach: 80 % wpłynie na konto rolnika po spełnieniu warunków, które określone zostały w decyzji dotyczącej przyznania pomocy. Brakujące 20 % rolnik otrzyma po poprawnej realizacji biznesplanu.

Jakie inwestycje mogą zostać uwzględnione w dofinansowaniu z PROW 2014-2020? Są to m. in. Budowa lub modernizacja budynków gospodarskich, nowe maszyny, inwestycje w sady lub plantacje wieloletnie, zakup gruntów rolnych. Wysoko punktowany jest również zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Warto pamiętać, że istnieje specjalna, dedykowana dla rolników starających się o dotacje, oferta  na zakup programu RolnikON. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką http://rolnikon.pl/poznaj-rolnikona/dotacje/ lub bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem pod adresem: kontakt@rolnikon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *