RolnikON

Agrotechnika

Przechowywanie ŚOR

21/12/2016

Środki ochrony roślin są nieodłącznym elementem nowoczesnego rolnictwa, bez którego niemal niemożliwe jest prowadzenie produkcji na większą skalę. Trzeba jednak pamiętać, że w większości są to substancje niebezpieczne i szkodliwe, jeśli będą stosowane oraz przechowywane niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jak przechowywać ŚOR w sposób bezpieczny?

Środki ochrony roślin, w skrócie nazywane ŚOR należą do jednych z najgroźniejszych substancji chemicznych. Substancja aktywna w takich preparatach występuje w bardzo wysokim stężeniu, przez co nawet niewielkie ilości nierozcieńczonych środków ochrony roślin są toksyczne i bardzo szkodliwe. Niewłaściwe postępowanie z nimi może prowadzić do bardzo poważnych skażeń środowiska, a także do zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, zarówno dzikich, jak i gospodarskich. Przechowywanie środków ochrony roślin to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również sankcji, jakie są nakładane na tych rolników, którzy nie przestrzegają zasad zawartych między innymi w przepisach ustawy o środkach ochrony roślin oraz w wydanych do niej rozporządzeniach.

Środki ochrony roślin powinny być przechowywane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach w miejscach, do których nie mają dostępu osoby nieupoważnione, zwłaszcza dzieci. Powinny się znajdować poza pomieszczeniami mieszkalnymi i inwentarskimi, aby nie miały styczności z żywnością lub paszą dla zwierząt. Najlepszym rozwiązaniem jest oddzielny magazyn, odpowiednio oznakowany oraz skonstruowany. Jego posadzka powinna być twarda i nieprzepuszczalna, aby w razie wycieku toksycznej substancji nie miała ona możliwości przeniknięcia do gleby. W niewielkich gospodarstwach lub w przypadku produkcji, gdzie ŚOR zużywane są praktycznie na bieżąco i przechowuje się niewielkie ilości pestycydów, można je umieszczać w specjalnych szafkach lub skrzyniach zamykanych na klucz.

Jeżeli ŚOR są przechowywane w odrębnym magazynie, powinien być on odpowiednio wyposażony. Najlepsze będą metalowe regały, na których ustawienie środków ochrony roślin nie powinno być przypadkowe. Na półkach znajdujących się wyżej należy ustawić preparaty w formie proszku lub granulatu, natomiast na niższych półkach znajdować się powinny płyny, zawiesiny oraz emulsje. Warto też zadbać o to, by w magazynie znalazła się wydzielona przestrzeń przeznaczona do przechowywania pustych opakowań po zużytych środkach ochrony roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *