RolnikON

aktualności

PROW 2014-2020: Poddziałanie 4.1

28/06/2017

Od 29 czerwca do 28 lipca, ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (PROW 2014-2020).

Na co można otrzymać wsparcie?

  • rozwój produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 to 900 tys zł.
  • rozwój produkcji bydła mięsnego – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 to 500 tys zł.
  • rozwój produkcji mleka krowiego – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 to 500 tys zł.

W jaki sposób będzie przyznawana rolnikom pomoc?

Rolnicy dostaną pomoc w postaci dofinansowania poniesionych przy danej inwestycji kosztów, na poziomie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być jednak wyższy, ale tylko w przypadku, gdy wniosek składa grupa rolników, lub młody rolnik.

Kto może się ubiegać o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną.

  • produkcja prosiąt – nie mniej niż 10 tys. Euro i nie więcej niż 250 tys. euro
  • produkcja mleka krowiego i bydła mięsnego – nie mniej niż 10 tys. euro i nie więcej niż 200 tys. euro

Wyjątek! Jeżeli wniosek składa kilku rolników, to w takim przypadku wielkość pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 10 tys. euro, ale suma wszystkich gospodarstw musi być większa niż 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna każdego z gospodarstwa musi wzrosnąć do min. 10 tys. euro

Za co można dostać punkty?

Przy przyznawaniu punktów będą brane pod uwagę m.in. zwiększenie liczby zwierząt (których oczywiście dotyczy inwestycja), uczestnictwo w krajowych/unijnych systemach jakości żywności. Na dodatkowe punkty mogą liczyć także rolnicy, którzy nie mają skończonych 40 lat i realizują inwestycje, które służą ochronie środowiska naturalnego, lub zapobiegają zmianie klimatu.

Kiedy można spodziewać się rankingu?

Maksymalnie, w terminie do 90 dni od zakończenia naborów wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy

Więcej informacji na temat poddziałania i składania wniosków znajdziecie na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

1 komentarz

  • Brochard says:

    To dobrze, że o tym piszesz! Na pewno Twój wpis pomoże wielu rolnikom 🙂 To ważne, żeby byli świadomi takich działań, ponieważ to wpływa na ich rozwój.

Pozostaw odpowiedź Brochard Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *