RolnikON

aktualności

Konferencja Zielona Góra

02/10/2018

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja pod nazwą „Innowacyjne metody produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego w województwie lubuskim” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego wśród 50 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji zwierzęcej oraz stymulowanie do takiej współpracy. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii produkcji zwierzęcej oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w produkcji zwierzęcej.

 

Innowacyjne metody produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego w województwie lubuskim

8-9 października 2018 r., Zielona Góra

PROGRAM KONFERENCJI 

Dzień I

13:00 – 13:15 rejestracja uczestników

13:15 – 13:45 obiad

14.00 – 14:15 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

14:15 – 15:45 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

15:45 – 17:15 Innowacyjne metody zarządzania produkcją zwierzęcą (wykład II)

17:15 – 17:30 przerwa kawowa

17:30 – 19:00 Innowacyjne metody produkcji bydła mięsnego (wykład III)

19:00 – 20:00 dyskusja

20:00 kolacja

 

Dzień II

7:00 – 8:45 śniadanie

9:00 – 10:30 Innowacyjne metody produkcji zwierzęcej (wykład IV)

10:30 – 12:00 Działanie Współpraca (wykład V)

12.00 – 12.15 przerwa kawowa

12.15 – 13.45 Przykłady grup operacyjnych działających w produkcji zwierzęcej (wykład VI)

13:45 – 14:30 dyskusja

14:30 – obiad

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 694 492 974 lub mailowy: csrmp@odr.net.pl oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: zeskanowanego na adres csrmp@odr.net.pl lub w formie papierowej na adres Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa. Osoby wybrane do udziału w konferencji zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_lubuskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *