RolnikON

GMO w żywieniu zwierząt

15/02/2017

Na początku grudnia prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o paszach, która odsunęła w czasie zakaz stosowania pasz zawierających GMO. Zakaz wejdzie w życie dopiero na koniec 2019 roku.

Zanim weszły w życie znowelizowane przepisy, zapisy ustawy o paszach mówiły o zakazie stosowania pasz zawierających GMO od 1 stycznia 2017 roku. Już na etapie prac nad nowelizacją planowane zmiany budziły sporo kontrowersji, jednak zdaniem autorów nowych przepisów były one konieczne. Przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz z GMO pozwoli na uniknięcie kryzysu w polskiej hodowli i na rynku pasz. Dlaczego?

Dawka pokarmowa w żywieniu zwierząt koniecznie musi zawierać odpowiednią ilość białka. Większość pasz dostępnych na polskim rynku zawiera jednak produkty genetycznie modyfikowane. Rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną, którzy są w mniejszości, muszą sprowadzać pasze wolne od GMO zza granicy. Popularną w żywieniu zwierząt śrutę sojową Polska sprowadza przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, co jest związane z wyższymi kosztami i zmniejszeniem zysku hodowców. Na polskim rynku nie ma natomiast odpowiedników pasz białkowych, które nie zawierałyby GMO. Gdyby zakaz stosowania pasz zawierających GMO wszedł już 1 stycznia 2017 roku, oznaczałoby to poważny kryzys w sektorze produkcji zwierzęcej. Znowelizowane przepisy dają Polsce jeszcze 3 lata na promowanie wśród rolników uprawy roślin strączkowych, dzięki czemu można by rozwiązać problem braku pasz białkowych na naszym rodzimym rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *