RolnikON

Agrotechnika

Efektywność nawożenia – czynniki

03/01/2017

Czy pomimo zastosowania odpowiedniej dawki nawozów, nadal nie widzisz efektu? Na taki stan ma wpływ wiele czynników: odczyn gleby, MO, warunki wodne, naturalna zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz zabiegi agrotechniczne.
Efektywność nawożenia mineralnego można zdefiniować, jako maksymalny plon uzyskany z konkretnego nakładu w postaci nawozów mineralnych. Wpływa na nią ma wiele czynników zarówno takich, na które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu jak i te, które może modyfikować.
Odczyn gleby
Uregulowanie odczynu gleby powinno być podstawowym zabiegiem w każdym gospodarstwie. Przy niekorzystnym pH gleby, rośliny gorzej pobierają składniki pokarmowe, pożyteczne pierwiastki potrafią być uwstecznione a negatywne uruchamiane.
Na kształtowanie się odczynu gleby ma wpływ wiele czynników naturalnych jak: skała macierzysta, klimat, przemiany materii organicznej oraz antropogenicznych: nieodpowiednie nawożenie czy brak wapnowania.
Materia organiczna
Materia organiczna potocznie zwana próchnicą. Składa się głównie z resztek roślinnych, zwierzęcych oraz z organicznych pozostałości po życiowej działalności mikroorganizmów glebowych. Materia organiczna wpływa korzystnie na żyzność gleby, czyli warunki rozwoju roślin m.in. poprzez: umożliwienie poprawnego rozwoju systemu korzeniowego wiązanie wody i składników pokarmowych.
Warunki wodne
Składniki pokarmowe pobierane są przez rośliny z roztworu wodnego. W przypadku złych warunków wodnych, mikro- i makroelementy zmniejszają swoją ruchliwość, co w konsekwencji utrudnia pobieranie ich przez rośliny. Susza utrudnia przede wszystkim pobieranie w pierwszej kolejności: boru, manganu, miedzi i molibdenu. Nadmiar wody jak i jej nie dobór wpływa, zatem na plonowanie rośliny.
Naturalna zasobność gleby w składniki pokarmowe
Naturalna zasobność gleby jest zdefiniowana, jako zapas składników pokarmowych powstałych przy pomocy sił przyrody, o różnym stopniu przyswajalności i rozpuszczalności. Określenie naturalnej zasobności gleby pozwala dostosować uzupełniające dawki nawozów. Dzięki temu dostarczamy do gleby pierwiastki w określonej ilości, co pozytywnie wpływa zarówno na roślinę jak i na środowisko.
Czynniki agrotechniczne
Prawidłowe zabiegi uprawy gleby, odpowiedni dobór roślin następczych, terminowy siew i jego gęstość, a także ograniczanie, zawalczenie chwastów i chorób są to czynniki agrotechniczne wpływające na efektywność nawożenia. Wśród czynników agrotechnicznych można wyróżnić: odpowiednie używanie maszyn, siew nawozów w odpowiednim terminie, w określony sposób i w formie. Jest to ważne gdyż rośliny mogą pobierać dane składniki pokarmowe w określonej fazie rozwoju.

Jak widać rozsianie nawozów nie zagwarantuje nam oczekiwanego plonu. Rolnik musi spełnić szereg minimalnych wymagań, aby zapewnić roślinie odpowiednie warunki do rozwoju.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

1 komentarz

  • Agroalex says:

    Nawozy nawozami, warto także korzystać z dóbr naturalnych nawozów, takich jak rozlewanie gnojówki, rozrzucanie obornika, wapnowanie. No i, tak samo jak w naszych organizmach, należy różnicować źródła polepszenia warunków organicznych gleby.
    Pozdrawiamy 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *